TESTER & ANALYSER

Du kan göra olika tester men för att få hem matrealen är det viktigt att du bokar möte i god tid. Några av testerna är njurtest, diabetestest, levertest, tungmetalltest, zinkbristtest medflera tester. Tester på blod utförs ej.

Zink Produkten kan användas på två sätt. (I) Som ett kosttillskott,(II) Som ett smak test för att indikera zink status. Ett enkelt test du kan utföra för se om du har överskott eller zinkbrist.

Test för zinkbrisk. Gör testet åtminstone en timme efter intag av mat eller dryck. Tillsätt 5 ml av Zincatest® lösning till 60 ml vatten, skölj sedan omedelbart en 5 ml sked av den utspädda blandningen runt i munnen i tio sekunder (kan sedan sväljas eller spottas ut). Den smakupplevelse som resulterar från testet ger en indikation på zink status: 1. Smaklös som vatten: Låg. 2. Något torrt, lurvigt, mineralliknande eller en söt smak utvecklas efter några sekunder: Marginellt Låg. 3. Definitiv smak, som intensifieras med tiden: Marginellt Positiv. 4. Stark obehaglig smak som märks omedelbart: Positiv. Om svaret motsvarar 1 eller 2, använd Zinktillskott eller Zincatest® tills svar förbättras till 3 eller 4. En 3-6 månad period av tillskott kan vara nödvändig. En färsk lösning bör göras varje gång. Rekommenderat intag bör inte överskridas. Kosttillskott bör inte användas som alternativ till en varierad kost.

Kosttillskott, Dosanvisning: Tag en 5 ml sked Zincatest® dagligen med en måltid.

Frekvensmedel. Med analys av organ eller vävnad ser vi vad som kan behövas stärkas. Frekvensmedel kan du ha med dig i väntan på nästa besök.